Về chúng tôi

Ngày thứ 2 trong tuần đào tạo nội bộ của Đất Phương Nam

Ngày đào tạo nội bộ thứ 2 tại Đất Phương Nam, toàn bộ nhân viên kinh doanh được học và thảo luận chính vào quy trình bán hàng đường thẳng của Jordan Belfort.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bộ phận tư vấn chủ đầu tư

Họ và tên chưa hợp lệ
Số điện thoại chưa hợp lệ
Email chưa hợp lệ

Bản Quyền © 2018 thuộc về Dpnr.vn

0 %
Đang gửi đi...